Produkty

Poloautomatický paletizátor

Paletizátor typu PAP je zařízení, které umožňuje paletizaci nebo případně depaletizaci výrobků kruhového ale i hranatého tvaru ovšem pouze se zasouvačem. Možnosti použití k paletizaci nebo depaletizaci jsou totožné jako u automatického paletizátoru. Všechny typy hlav paletizátoru lze přenastavit při změně sortimentu… Více...

Automatický paletizátor

Zařízení je určeno k paletizaci nebo depaletizaci vrstev jednotlivých výrobků kruhového nebo hranatého tvaru od průměru min. 40 mm až po průměr max. 200 mm, při váze jednotlivých výrobků až do 1,2 kg. Naráz lze paletizovat vrstvu výrobků na palety o rozměru 1200 x 1000 mm, EU standardní palety nebo menší dle požadavku… Více...

Dopravníkové systémy

Doprava výrobků (např. sleněných obalů) může být řešena dopravníky s článkovým destičkovým pásem. Typ pásu: uhlíková ocel/ nerez ocel/ kluzný plast ; šíře:114mm/ 127mm /154mm/ 190mm. Počet a šířka dopravních pásů je určena dle výkonu linky. Přizpůsobení rychlosti dopravních pásů k požadovanému výkonu linky je… Více...

Obraceč-invertor

Obraceč výrobků je určen k jednořadému transportu dutých výrobků (např. obalového skla) kruhového nebo hranatého rozměru. Funkčně je určen k tomu, aby výrobky obrátil dnem vzhůru a z nich mohly být vyfouknuty veškeré případné nečistoty. Obraceč výrobků vychází konstrukčně z dopravníku Omega s tím, že dopravuje… Více...

Lowerator S

  Lowerator je určen k jednořadému transportu výrobků (např. obalového skla) kruhového nebo hranatého rozměru. Konstrukčně je uspořádán tak, že z profilu je přibližně podoben písmenu S. Ve standardním provedení dopravuje výrobky z vyšší úrovně do nižší. Variabilně může být na přání zákazníka uspořádán tak, že… Více...

Omega

Dopravník Omega je určen k jednořadému transportu výrobků (např. obalového skla) kruhového nebo hranatého rozměru. Konstrukčně je uspořádán tak, že z profilu připomíná písmeno omega.  Ve standardním provedení dopravuje výrobky ze stejné úrovně do stejné úrovně, vytváří podchod. Výrobky se dopravují z vyšší úrovně do… Více...

Zasouvač výrobků

Zasunovač výrobků je zařízení určené k sestavení jedné vrstvy obalů určené k paletizaci. Jednotlivé obaly jsou dopravovány v řadách a k počítacím senzorům. Nastavený počet obalů najede mezi zábradlí. Zasouvací mechanizmus zasunuje řady až do zhotovení vrstvy pro paletizaci. Po uvolnění paletizačního místa oddělovač… Více...

Otočný dopravník

Otočný dopravník typu OD - VD je určen k horizontální jednosměrné nebo obousměrné dopravě jedné manipulační paletové jednotky EUR. Paleta může mít šířkový rozměr 800 nebo 1000 mm a délku 1200 mm. Dopravním elementem jsou válečky. Jeho využití je především v dopravních systémech pro horizontální změnu směru v rozsahu… Více...

Řetězový dopravník

Řetězový dopravník typu ŘD je určen k horizontální jednosměrné dopravě jedné manipulační paletové jednotky EUR. Paleta může mít šířkový rozměr 800 nebo 1000 mm a délku 1200 mm. Dopravním elementem jsou válečkové řetězy. ŘD lze využít i jako reverzní. Jeho využití je především v dopravních systémech nebo zařízeních,… Více...

Válečkový dopravník

Válečkové dopravníky typu VD je určen k horizontální jednosměrné dopravě jedné manipulační paletové jednotky EUR .Paleta může mít šířkový rozměr 800 nebo 1000 mm a délku 1200 mm. Dopravním elementem jsou válečky. VD lze využít i jako reverzní. Jeho využití je především v dopravních systémech nebo zařízeních, jichž je… Více...

Hydraulický srovnávač palet

Srovnávač je zařízení určené ke srovnání manipulační paletové jednotky do podélné osy dopravního systému. Pracuje s paletami širokými 800 nebo 1000 mm. Srovnávač je konstruován tak, že do standardní sekce válečkové dráhy VD o délce 1600 mm je prostřednictvím vlastního rámu vložen mechanismus srovnávání. Mechanismus… Více...

Vertikální dopravník palet

Vertikální dopravník palet (VDP) slouží k dopravě palet ve vertikálním směru. VDP čeká na impuls obsazeného dopravníku před automatickými rolovacími vraty. Pojízdná klec přejede do požadované polohy. Otevřou se rolovací vrata a paleta přejede na válečkové dopravníky do pojízdné klece. Klec s paletami přejede do… Více...

Zásobník palet

Zásobník palet je stroj, který je určen k použití v paletizačních nebo depaletizačních systémech k vytvoření zásoby palet. Úkolem zásobníku palet může být odebírání jednotlivých prázdných palet ze stohu a jejich předávání do paletizačního systému nebo odebírání jednotlivých prázdných palet z paletizačního systému a… Více...

Svážecí vůz SV 1

SV - 1 je uzpůsoben pro převoz jedné manipulační paletové jednotky EUR s rozměrem šířky 800 nebo 1000 mm, délkou 1200 mm a maximální výškou 2400 mm. Svážecí vůz je schopen paletové jednotky odebírat a předávat po jedné z příslušných odebíracích do příslušných předávacích pozic. Dopravním elementem paletové jednotky… Více...

Svážecí vůz SV 2

Tento typ je modifikací standardního SV - 2. Je uzpůsoben pro převoz dvou manipulačních paletových jednotek EUR s rozměrem šířky 800 nebo 1000 mm, délkou 1200 mm a maximální výškou 2400 mm. Uspořádání dopravníků je vedle sebe. Svážecí vůz je schopen paletové jednotky odebírat a předávat po jedné nebo po dvou z… Více...

SV - 2 ZS (palety zasebou)

Svážecí vůz typu SV - 2 je stroj, který pojíždí vratně přímočaře po kolejích. Ve standardním uspořádání je SV - 2 uzpůsoben pro převoz dvou manipulačních paletových jednotek EUR s rozměrem šířky 800 nebo 1000 mm, délkou 1200 mm a maximální výškou 2400 mm. Uspořádání dopravníků je ve společné ose za sebou. Svážecí vůz… Více...

Sběrný dopravník

Sběrný dopravník je určen k horizontální nebo šikmé dopravě sypkých materiálů jako je například sklářský kmen. Dopravník je zhotoven jako jednosměrný. Do uzavřené skříňové konstrukce je sloučen hlavní dopravník pásový a čistící hrablový redler. Pásový dopravník je umístěn nad hrablovým redlerem. Skříňová konstrukce… Více...

Korečkové dopravníky

Korečkový elevátor je stroj, který slouží k vertikální dopravě sypkého nelepivého materiálu zdola nahoru. Konstrukce korečkového elevátoru je sestavena ze základní patní sekce s vratným bubnem se snímačem chodu a násypkou, sekcí dvoukomorových šachet vertikálně stavěných na sebe, z nichž spodní je opatřena velkým… Více...

Střepový dopravník

Střepový dopravník je určen k horizontální nebo šikmé dopravě kusového materiálu například ve sklářském průmyslu k dopravě zmetků nebo drceného skla k recyclingu. Konstrukce dopravníku je modulová, stavebnicová. Pohon je jedním nebo dvěma hnacími elektrobubny, což závisí na délce dopravníku. Vratná sekce je osazena… Více...

Kladivový drtič

Kladivový nárazový drtič je zařízení určené ke zpracování skleněného odpadu plochého a dutého charakteru. Zařízení drtí skleněné střepy na sypký materiál o rozsahu velikosti dle TABULKY Č.1. Kladivový drtič je zkonstruován ve třech výkonových typech s pohonem vpravo/vlevo. Kladivový drtič se skládá z nosné konstrukce… Více...

Tlakový zkoušeč kruhových výrobků

Tlakový zkoušeč kruhových výrobků typu TZKV je mechanický jednoúčelový stroj určený k rotačnímu zkoušení kruhových výrobků tlakem (lahví a sklenic) za účelem odhalení vad na jejich obvodu, které nevyhoví nastavené zkušební napěťové hladině. Každý výrobek procházející strojem je samostatně unášen mezi přítlačným kolem… Více...

Studený postřik

Studený postřik slouží k postříkání povrchu skleněných obalů na výstupu z pásové chladící pece. Účelem postřiku je snížit tření mezi výrobky. Dvě stříkací pistole jsou pojezdovým zařízením přesouvány z jedné strany pásové pece na druhou. Při tomto pohybu je postřiková směs stříkána do mezery mezi řadami výrobků. Aby… Více...

Granulátor

Granulátor je zařízení, které plní současně dvě funkce, chladí a dopravuje materiál. U horké skloviny způsobuje silné a rychlé ochlazení vnitřní napětí, jehož působením dojde k jejímu rozpadu na drobný granulát. K chlazení dopravovaného materiálu je žlab granulátoru naplněn vodou. Uvnitř žlabu se pohybuje speciální… Více...

Výklopná svodka granulátoru

Výklopná svodka granulátoru realizována v závodě VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost Kyjov v roce 2017. Více...

Hvězdice pro kontrolní přístroje

Zhotovujeme hvězdice pro kontrolní přístroje C0 a EMHART dle dodaného výkresu výrobku. Více...

Navigace