Obraceč-invertor

115-overturner.jpg

Obraceč výrobků je určen k jednořadému transportu dutých výrobků (např. obalového skla) kruhového nebo hranatého rozměru. Funkčně je určen k tomu, aby výrobky obrátil dnem vzhůru a z nich mohly být vyfouknuty veškeré případné nečistoty.

Obraceč výrobků vychází konstrukčně z dopravníku Omega s tím, že dopravuje výrobky ze stejné úrovně do stejné úrovně. Zařízení se montuje do transportní linky. Součástí stroje je vyfukování výrobků. Nezbytnou součástí stroje je přístroj pro oddělování výrobků, který mezi nimi vytváří mezery tak, aby  v obloucích nedocházelo k jejich vzájemnému dotyku. Zařízení, které přisouvá a odebírá výrobky z obraceče lahví je tvořeno dvěma by – passy, které jsou opatřeny horizontálními zatáčkami o 180° a navazují na transportní systém.

Navigace