Dotační programy

 Naše firma využila pro projekt
REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR VE SPOLEČNOSTI MORAVIA GLASS TECHNOLOGY, s.r.o., dotační program, který je spolufinancován Evropskou unií.
Předmětem projektu je realizace energeticko-úsporných opatření v provozovně společnosti MORAVIA GLASS TECHNOLOGY, s.r.o.na parcele st. 436/5
v katastrálním území Kyjov [678431].
* výměna oken výrobní haly
* výměna světlíků výrobní haly
* výměna osvětlení v objektu za úspornější LED technologii
* pořízení soustruhu