Sběrný dopravník

126-image043.png

Sběrný dopravník je určen k horizontální nebo šikmé dopravě sypkých materiálů jako je například sklářský kmen. Dopravník je zhotoven jako jednosměrný.

Do uzavřené skříňové konstrukce je sloučen hlavní dopravník pásový a čistící hrablový redler. Pásový dopravník je umístěn nad hrablovým redlerem. Skříňová konstrukce je uzavřena tak, aby zajišťovala těsnost proti vypadávání dopravovaného materiálu. Počet násypných míst do sběrného dopravníku je po jeho provozní délce libovolný, omezený pouze konstrukčními rozměry násypek. Vyústění pásového dopravníku a hrablového redleru je do společné. Každý dopravník má svůj vlastní pohon elektropřevodovkou.

Pohony dopravníků při alternativě šikmé dopravy jsou vybaveny elektropřevodovkami s jednosměrným smyslem otáčení.

Části sypkého materiálu, který ulpí na povrchu dopravního pásu jsou stírány stěračem na hnacím bubnu a šípovým stěračem na vnitřní straně pásu před vratným bubnem. Veškerý případně propadlý nebo setřený materiál šípovým stěračem se dostává na dno hrablového redleru. Hrablový redler má funkci čistící. Jeho doba chodu se nastavuje v časových intervalech tak, aby dno sběrného dopravníku spolehlivě vyčistil od nahromaděného materiálu.

Navigace