Dopravníky

Střepový dopravník

Střepový dopravník je určen k horizontální nebo šikmé dopravě kusového materiálu například ve sklářském průmyslu k dopravě zmetků nebo drceného skla k recyclingu. Konstrukce dopravníku je modulová, stavebnicová. Pohon je jedním nebo dvěma hnacími elektrobubny, což závisí na délce dopravníku. Vratná sekce je osazena… Více...

Korečkové dopravníky

Korečkový elevátor je stroj, který slouží k vertikální dopravě sypkého nelepivého materiálu zdola nahoru. Konstrukce korečkového elevátoru je sestavena ze základní patní sekce s vratným bubnem se snímačem chodu a násypkou, sekcí dvoukomorových šachet vertikálně stavěných na sebe, z nichž spodní je opatřena velkým… Více...

Sběrný dopravník

Sběrný dopravník je určen k horizontální nebo šikmé dopravě sypkých materiálů jako je například sklářský kmen. Dopravník je zhotoven jako jednosměrný. Do uzavřené skříňové konstrukce je sloučen hlavní dopravník pásový a čistící hrablový redler. Pásový dopravník je umístěn nad hrablovým redlerem. Skříňová konstrukce… Více...

Navigace