Zásobník palet

124-epm-1.jpg

Zásobník palet je stroj, který je určen k použití v paletizačních nebo depaletizačních systémech k vytvoření zásoby palet.

Úkolem zásobníku palet může být odebírání jednotlivých prázdných palet ze stohu a jejich předávání do paletizačního systému nebo odebírání jednotlivých prázdných palet z paletizačního systému a jejich stohování. Zásobník palet může plnit obě funkce i kombinovaně. Způsob jeho řízení je odvislý od systému do kterého je začleněn.

Základem zásobníku palet je válečkový dopravník k němuž je připevněn zvedací a zádržný mechanizmus. Pohon válečkového dopravníku a zvedacího mechanizmu je zajištěn elektropřevodovkou, pohon zádržného mechanizmu je pneumatický. Stroj má své vlastní řízení funkcí, avšak při zařazení do sytému paletizace nebo depaletizace je třeba vytvořit způsob komunikace. Ke své funkci stroj vyžaduje přívod elektrické energie a tlakového vzduchu.

Zásobník palet pracuje automaticky. Vyžaduje obsluhu spočívající v dovozu stohu palet při paletizaci nebo odvozu stohu palet při depaletizaci. Mechanický koncový spínač na spínacím válečku VD snímá koncovou polohu dojezdu palety (z předřazeného VD) a její přítomnost na VD.

Doporučujeme předřadit válečkový dopravník VD 1600, který vytvoří zásobu dalšího stohu palet a umožní lepší obslužnost vysokozdvižným vozem.

Navigace