Tlakový zkoušeč kruhových výrobků

63-image035.jpg

Tlakový zkoušeč kruhových výrobků typu TZKV je mechanický jednoúčelový stroj určený k rotačnímu zkoušení kruhových výrobků tlakem (lahví a sklenic) za účelem odhalení vad na jejich obvodu, které nevyhoví nastavené zkušební napěťové hladině.

Každý výrobek procházející strojem je samostatně unášen mezi přítlačným kolem a obloukovou podložkou tlačenou pneumatickým vakem,  na které vykoná minimálně polovinu otáčky. Na výrobek působí konstantní rovnoměrný zkušební tlak. Bezvadný výrobek prochází, vadný je destruován.

Tlakový zkoušeč kruhových výrobků umožňuje snadnou instalaci stroje na jednořadý dopravník kontrolní linky bez rozlišení v postavení levém nebo pravém. K tlakovému zkoušeči jsou dodávány tři sady "vjezdů a výjezdů" pro výrobky včetně tří velikostí "boty", podle velikosti výrobků.          

Nedílnou součástí tlakového zkoušeče kruhových výrobků je přístroj pro oddělení výrobků, skluz střepů, středotlaký ventilátor s dvěmi vyfukovacími hubicemi,  hlídač zácpy těsně za tlakovým zkoušečem kruhových výrobků a hlídač zácpy linky za tlakovým zkoušečem kruhových výrobků.

Navigace