SV - 2 ZS (palety zasebou)

125-shuttle-trolley.jpg

Svážecí vůz typu SV - 2 je stroj, který pojíždí vratně přímočaře po kolejích. Ve standardním uspořádání je SV - 2 uzpůsoben pro převoz dvou manipulačních paletových jednotek EUR s rozměrem šířky 800 nebo 1000 mm, délkou 1200 mm a maximální výškou 2400 mm. Uspořádání dopravníků je ve společné ose za sebou.

Svážecí vůz je schopen paletové jednotky odebírat a předávat po jedné nebo po dvou z příslušných odebíracích do příslušných předávacích pozic. Dopravním elementem paletových jednotek jsou dva válečkové nebo řetězové dopravníky ve společné ose za sebou. Při pojezdu svážecího vozu jsou výrobky na paletách shora fixovány přítlačnou stříškou. Polohování svážecího vozu do jednotlivých odebíracích a předávacích pozic je zajištěno laserovým odměřováním. Komunikace je řešena infračerveným přenosem.

Svážecí vůz je napájen z trolejového vedení. Po dohodě se zákazníkem mohou být mechanické bezpečnostní rámy nahrazeny bezpečnostními skenery.

Navigace