Studený postřik

64-dsc02931.jpg

Studený postřik slouží k postříkání povrchu skleněných obalů na výstupu z pásové chladící pece. Účelem postřiku je snížit tření mezi výrobky.

Dvě stříkací pistole jsou pojezdovým zařízením přesouvány z jedné strany pásové pece na druhou. Při tomto pohybu je postřiková směs stříkána do mezery mezi řadami výrobků. Aby směs byla stříkána do mezery mezi řadami výrobků, je nutné pojezdové zařízení natáčet proti pohybu pásu, aby při pojezdu pistolí byl eliminován pohyb výrobků na pásu. Výška stříkacích pistolí je vůči výrobkům výškově stavitelná.

Studený postřik   CES – A

Slouží k postříkání povrchu skleněných obalů nad úrovní hrdel. 

Studený postřik s hloubkovou tryskou    CES - C

Slouží k postříkání povrchu skleněných obalů pod úrovní hrdel.

Navigace