Korečkové dopravníky

128-image047.jpg

Korečkový elevátor je stroj, který slouží k vertikální dopravě sypkého nelepivého materiálu zdola nahoru.

Konstrukce korečkového elevátoru je sestavena ze základní patní sekce s vratným bubnem se snímačem chodu a násypkou, sekcí dvoukomorových šachet vertikálně stavěných na sebe, z nichž spodní je opatřena velkým montážním otvorem. Horní sekce je hnací s hnacím bubnem a pohonem elektropřevodovkou. Hnací sekce je zároveň výsypkou a napínací stanicí dopravního pásu. Konstrukce korečkového elevátoru je samonosná. Kotvení patní sekce je provedeno hmoždinami do podlahy. Dvoukomorové šachty  se kotví ocelovými kotvami ke stavbě.

Dopravním elementem materiálu je nekonečný dopravní pás, ke kterému jsou přišroubovány ocelové korečky. Smysl chodu je jednosměrný. Elektropřevodovka je vybavena jednosměrnou pojistkou, zabraňující zpětnému chodu dopravního pásu s naloženými korečky. Chod dopravního pásu je snímán z hřídele vratného bubnu.

Navigace