Granulátor

70-image045.jpg

Granulátor je zařízení, které plní současně dvě funkce, chladí a dopravuje materiál. U horké skloviny způsobuje silné a rychlé ochlazení vnitřní napětí, jehož působením dojde k jejímu rozpadu na drobný granulát.

K chlazení dopravovaného materiálu je žlab granulátoru naplněn vodou. Uvnitř žlabu se pohybuje speciální hrablový řetěz, který materiál dopravuje ke skluzovému výsypu.

Granulátor musí být vybaven přívodem chladné vody případně recirkulací s chlazením, která zajistí odvod přebytečného tepla. Teplota vody v granulátoru nemá přestoupit hodnotu 65°C. Tato hodnota je snímána a na základě její velikosti mohou být učiněna v řízení chlazení vhodná opatření, která však nejsou standardem dodávky.

Hrablový dopravní řetěz je trvale v chodu. Hlídač chodu řetězu kontroluje jeho celistvost. V případě jeho přetržení zastavuje chod pohonu a akusticky signalizuje závadu.

Navigace