Automatický paletizátor

74-dsc02898.jpg

Zařízení je určeno k paletizaci nebo depaletizaci vrstev jednotlivých výrobků kruhového nebo hranatého tvaru od průměru min. 40 mm až po průměr max. 200 mm, při váze jednotlivých výrobků až do 1,2 kg. Naráz lze paletizovat vrstvu výrobků na palety o rozměru 1200 x 1000 mm, EU standardní palety nebo menší dle požadavku zákazníka. Maximální váha naráz paletizované vrstvy je do 150 kg. Všechny typy hlav paletizátoru lze přenastavit při změně sortimentu vyráběných výrobků.

Komplet automatického paletizátoru je technologicky sestaven z následujících zařízení:

  • Dopravník hotových výrobků s pravoúhlou zatáčkou, standardní výška 1000 mm.
  • Zasouvač výrobků se zádržnou závorou kompletní vrstvy na seřazovacím stole.
  • Seřazovací stůl s řadící lištou je součástí automatického paletizátoru pro standardní maximální výšku manipulační paletové jednotky 2400 mm. Dle přání zákazníka může být paletizátor osazen univerzální odnímací hlavou s drapáky nebo odnímací hlavou s pneumatickými hadicemi nebo odnímací hlavou vakuovou. Dále je jeho součástí pneumatický rovnací rám s pohonem, vkladač proložek a  výstupní válečkový dopravník jednosměrného křížového stolu L = 1800 mm standardní výšky 430 mm.
  • Dopravní cesta manipulační paletové jednotky za výstupním válečkovým dopravníkem křížového stolu L = 1800 mm pokračuje segmentem válečkového nebo řetězového dopravníku L = 2200 mm a následně segmentem L = 1600 mm.
  • Dopravní cesta stohu prázdných palet začíná válečkovým dopravníkem L = 1600 mm, na který navazuje automatický zásobník palet L = 2200 mm. Výstup z automatického zásobníku palet je na vstupní válečkový dopravník jednosměrného křížového stolu. Osová vzdálenost mezi dopravní cestou stohu prázdných palet a dopravní cestou manipulační paletové jednotky je 2000 mm.
  • Řízení automatického paletizátoru a dopravních cest stohu palet, prázdné palety a paletové manipulační jednotky vychází ze skříně elektrorozvaděče a řídícího pultu.

Ve specifikaci objednávky je třeba u každého zařízení uvést stranovou orientaci, L nebo P provedení.

Popis funkce kompletu automatického paletizátoru

Funkce kompletu automatického paletizátoru je automatická. Obsluha kompletu automatického paletizátoru se stará o přípravu proložek pod automatický vkladač proložek. Obsluha může zajišťovat obsluhu více kompletů automatických paletizátorů, protože v případě chyby (např. zaseknutý výrobek v automatickém zasouvači, nepravidelnost ve srovnání kompletní vrstvy pod odnímací hlavou, nepřítomnost prázdné palety pod automatickým rovnacím rámem, zácpa na dopravní cestě manipulačních paletových jednotek, nepřítomnost palet v automatickém zásobníku palet, atd.) je akusticky a vizuálně upozorněna na vzniklý problém.

Dopravník hotových výrobků s pravoúhlou zatáčkou dopravuje hotové výrobky, které se na jeho konci samostatně řadí do dvou řad pomocí řadiče příslušejícího k zasouvači výrobků. To je podmínkou k funkci zasouvače výrobků.

Zasouvač výrobků automaticky zasouvá řady výrobků na seřazovací stůl před zádržnou závorou, která čeká na vytvoření kompletní vrstvy. Jakmile je vrstva kompletní a v pořádku, je propuštěna a přesunuta na řadící lištu seřazovacího stolu pod odnímací hlavu. Je-li vrstva výrobků určená k zabalení v pořádku, paleta na výstupním segmentu křížového stolu s uloženou folií proti vlhkosti a proložkou a rovnací rám spuštěn do rovnací polohy, je připravená vrstva automaticky uchopena odnímací hlavou, přenesena a uložena na proložku do rovnacího rámu. Odnímací hlava se vrací do základní polohy a rovnací rám vyrovná uloženou vrstvu. Automatický vkladač vloží další proložku a vrátí se do základní polohy. Rovnací rám se posune o vrstvu výše. Po uložení poslední vrstvy a závěrné proložky se rovnací rám zvedne do horní polohy a umožní automatický odjezd hotové manipulační paletové jednotky na následující dopravní segmenty až do koncové polohy. Po uvolnění výstupního segmentu křížového stolu manipulační paletovou jednotkou je připravená prázdná paleta s uloženou folií proti vlhkosti sem přesunuta automaticky ze vstupního segmentu. Na uvolněné místo je z automatického zásobníku uvolněna další prázdná paleta.

K zásobení a předzásobení automatického zásobníku palet stohem palet se využije válečkový segment L = 1600 mm před zásobníkem palet.

Elektrická instalace je řešena řídícím systémem Siemens.

image

image

Navigace